U bent hier

Van tindOR naar jong + oud = goud!

6 apr 2017

Een paar maanden geleden verzamelden ruim 30 jonge ambtenaren zich bij ProDemos om het startschot te geven van het MZ LAB Rijk, een initiatief van FNV Jong en CNV Jongeren om meer jongeren op te leiden in de medezeggenschap en om met vernieuwende ideeën te komen voor de medezeggenschap. Na een succesvol MZ LAB in de zorg, stonden jongeren van de Rijksoverheid nu in de startblokken om de ondernemingsraden te bestormen. Op 5 april was de afsluiting van het project bij het CAOP waar de vernieuwende plannen van de jongeren werden gepresenteerd aan de ondernemingsraden van het Rijk.

Na verschillende masterclasses zijn de jongeren in vier verschillende groepen aan de slag gegaan. De volgende thema’s werden behandeld door de groepen: gelijke kansen, vernieuwing, duurzame inzetbaarheid en jong/oud. Vol enthousiasme wisten de jongeren hun plannen te presenteren. Simpele oplossingen als de zittingstijd voor de ondernemingsraad verkorten van 4 naar 2 of 3 jaar tot het delen van een zetel met meerdere mensen zorgde al direct voor discussie in de zaal. In sommige raden werd er al een kortere termijn aangehouden wat goed werkte. Een kritische noot werd ook geplaatst: het is erg waardevol om mensen voor een langere tijd in de OR te hebben. Zij kennen de processen en het is belangrijk om kritisch naar het bestuur te zijn.

De groep die nadacht over vernieuwende medezeggenschap had het roer volledig omgegooid. Volgens hen zou de medezeggenschap een mate van verplichting moeten hebben. Hun voorstel: een jORy aanstellen, vergelijkbaar met de jury in het Amerikaanse rechtssysteem. En hoe de achterban te informeren? Daar was tindOR voor bedacht, waar je met een swipe naar links of rechts een plan kunt goed- of afkeuren.

Rondom duurzame inzetbaarheid was de centrale vroeg tot hoe lang iemand houdbaar was, net als de producten in de supermarkt. Het belang van plezier in het werk werd benadrukt en met een TEDxTalk en inspirerende quotes werd stilgestaan bij problemen waar nu tegen aangelopen werd in de medezeggenschap. De laatste groep viel met de deur in huis: jong + oud = goud! Aan de hand van een discussie werd er stilgestaan bij problemen waar jongeren tegenaan lopen in de medezeggenschap en de potentiële oplossingen. Na de presentatie kwamen ook de eerste uitnodigingen binnen om eens verder te praten over het onderwerp. En dat kwam goed uit, want na deze laatste presentatie was het programma afgelopen en verplaatste iedereen zich naar de borrel waar de visitekaartjes over en weer werden gegeven.

Wat ons betreft was het MZ LAB Rijk een groot succes. De komende tijd zullen er nog meer MZ LAB’s georganiseerd, want wat ons betreft kan de medezeggenschap wel wat verjonging en vernieuwing gebruiken!

> Bekijk het visieboekje van MZ LAB Rijk.