U bent hier

Programma

Visieboekje

Het eindresultaat van het MZ LAB Rijk is in een visieboekje verwerkt. Hierin is het werk van de deelnemers terug te vinden.

> Bekijk het visieboekje

 

Thema's MZ LAB Rijk

De medezeggenschap kent vele thema’s en uitdagingen. Tijdens het LAB vragen wij jou om je in groepsverband in één van de vraagstukken te verdiepen. Op het eindevent (5 april) pitch je vervolgens samen met je groep jullie visie op dat vraagstuk.

Voordat je een thema kiest, kun je tijdens de bootcamp op twee thema’s door een expert geïnspireerd worden. Laat ons via rijk@mzlab.nl weten welke twee thema’s jou het meest aanspreken. Let op: elk thema heeft een maximum aantal plaatsen, hier geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 

1. Nieuwe vormen van medezeggenschap

De meest bekende uiting van medezeggenschap in de 20e eeuw is de ondernemingsraad (OR). Maar is dat nog wel de beste vorm voor de 21e eeuw? Moeten we nog wel in grote vergaderzalen bij elkaar komen of kunnen ook alles via een app aftikken? En moeten we ons nog wel verkiesbaar stellen of hanteren we verplichte participatie zoals het Amerikaanse jury systeem? En welke vorm past het beste bij de Rijksoverheid?

Gastspreker voor dit thema is Bob Vermaak auteur van “Wie kust de OR wakker?” en pionier in het vinden van nieuwe vormen van medezeggenschap. Bob neemt je mee in de vele vormen van medezeggenschap en waarom het zo hard nodig is om nieuwe manieren te vinden.

De presentatie vind je hier terug.

 

2. Jong + oud = goud?!

Het personeelsbestand van de Rijksoverheid vergrijst. Wat betekent dat voor de dynamiek zowel binnen als buiten de OR? En hoe zorg je er als young professional voor dat je enerzijds de kennis en ervaring van de oudere collega’s weet te benutten, maar tegelijkertijd ook durft aan te kaarten als bepaalde werkwijzen achterhaald zijn en beter kunnen?

Gastspreker voor dit thema is Aart Bontekoning, gepromoveerd in generatieleer aan de Universiteit van Tilburg en auteur van het boek “Nieuwe generaties in vergrijsde organisaties”. Aart neemt je mee om te verkennen wat jullie willen updaten in de werkwijze van de OR en hoe je dat zou kunnen bereiken. Vooral het samenwerken met ervaren collega’s staat hierin centraal.

De presentatie vind je hier terug.

 

3. De OR: politieagent of pionier?

Veel (aankomende) medezeggenschappers ervaren vaak spanning tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Enerzijds heeft de OR wettelijke bevoegdheden en controletaken op basis van de Wet op de Ondernemingsraden en CAO, de rol van ‘politieagent’. Anderzijds wil de OR ook meebewegen of zelfs ‘pionier’ zijn op het vlak van nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, bijvoorbeeld richting meer zelforganisatie.

Gastspreker voor dit thema is Arthur Hol, advocaat op het vlak van arbeids- en ambtenarenrecht én arbeids- en organisatiepsycholoog / ex-HR-manager. Hij is (co-)auteur van diverse publicaties over nieuwe vormen van medezeggenschap waaronder ‘Medezeggenschap in beweging’.

De presentatie vind je hier terug.

 

4. Flexibele medezeggenschap

Is de medezeggenschap er ook voor flexkrachten? Zo ja wie zijn dat dan en hoe bereik je die? De relatie tussen flex en medezeggenschap is nu vaak nog ingewikkeld, maar in tijd van verdergaande flexibilisering is het van belang om daar een antwoord op te geven.

Gastspreker voor dit thema is Els van der Valk.

De presentatie vind je hier terug.

 

5. Ten minste houdbaar tot…

Als je nu nog onder de 35 bent dan moet je naar verwachting tot na je 70e blijven werken. Hoe zorg je er voor dat je dat al die tijd met plezier en gezond kan doen? Kortom, op welke wijze kun je als jonge ambtenaar aan je duurzame inzetbaarheid werken en wat kan de medezeggenschap daar aan bijdragen?

Gastspreker voor dit thema is Jason Gawke, arbeids- en organisatiepsycholoog bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en promovendus aan de Eramus Universiteit. Jason neemt je mee in zijn onderzoek en geen een inkijkje in de aanpak van het Rijk.

De presentatie vind je hier terug.